ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

У први разред Гимназије школске 2021/2022. год. планирано је да се упишу ученици у 4 одељења (120 ученика), и то у два одељења општег смера (60 ученика) и два одељења друштвено-језичког смера (60 ученика).