Зорић Милена

Зорић Милена, рођена 05. 11. 1977. године у Руми. Завршила Биолошки факултет у Београду и стекла звање дипломирани биолог-мастер.

.