Карановић Тина

Карановић Тина, рођена 15.06.1974. године. Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора српског језика и књижевности.