Танасић Весна

Танасић Весна, рођена 02.07.1973. године у Сарајеву, БиХ. Завршила Филолошки факултет у Новом Саду и стекла звање професор српског језика и књижевности.