О нама Наставно особље

Српски

Рунтић Драгана


 

Покрајац Надица

Покрајац Надица, рођена 13.04.1974. године у Сремској Митровици. Завршила Филолошки факултет у Београду и стекла звање професор српског језика и књижевности.