Прелиставамо... Енглеска књижевност

Историја читања

 ''History of reading''

Алберто Мангел

 

 

(одломак)

 

 

 

 

 

... Никада нисам никоме причао о томе шта читам потреба за дељењем јавила се касније. У то време, био сам себичан, и поистоветио сам се са Стивенсоновим стиховима: ''Ово је свет где сам ја краљ, пчеле су долазиле да певају због мене, због мене су летеле ласте.'' Свака књига је свет за себе, и њему сам пронашао изганство. Премда сам знао да сам неспособан да измислим приче какве су моји омиљени писци писали осетио сам да се моја мишљења често подударају са њиховим и, ( да цитирам Монтењову фразу)  ''пратио сам их, мрмљајући, да, да''. Касније сам био у могућности да се удаљим од њихове маште, али у мом детињству и већем делу адолесценције, оно шта ми је књига саопштила, ма колико фантастично, је било истинито док сам то читао, и опипљиво као материјал од којег је књига направљена.

  .

Рођен у Аргентини, Алберто Мангел је уредник, преводилац и библиофил. Један од његовиј првих послова је био да чита слепом писцу Хорхеу Луису Борхесу. Његова дела укључују ''Историју читања'' (1996) и Речник измишљених места (2000).

 

 

A history of reading

By Alberto Manguel 

… I never talked to anyone about my reading; the need to share came afterwards. At the time, I was superbly selfish, and I identified completely with Stevenson`s lines: “This was the world and I was king; For me the bees came by to sing, For me the swallows flew.” Each book was a world unto itself, and in it I took refuge. Though I knew myself incapable of making up stories such as my favorite authors wrote I felt that my opinions frequently coincided with theirs, and (to use Montaigne`s phrase) “I took to trailing far behind them, murmuring, ‘hear, hear’ ”. Later I was able to dissociate myself from their fiction; but in my childhood and much of my adolescence, what book told me, however fantastical, was true at the time of my reading, and as tangible as the stuff of which the book was made.

 Born in Argentina, Alberto Manguel is an editor, translator and bibliophile. One of his first jobs was reading to the blind writer Jorge Louis Borges. His books include A history of reading (1996), and The dictionary of Imaginary Places (2000).

 

 
Ulti Clocks content
Питамо вас...
Хуху!!!??? Шта желите да видите/ прочитате на сајту?
 
Банер