Државни празник

Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији,

Сретење − Дан државности Србије је државни празник и празнује се 15. и 16. фебруара.

За школу ово су нерадни и ненаставни дани.