ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

датотеку можете преузети на следећем линку https://www.dropbox.com/s/gtnuvngu6kmezlk/Obave%C5%A1tenje-o-produ%C5%BEenju-roka-za-podno%C5%A1enje-ponuda.doc?dl=0

.