ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-ЗАМЕНА ДЕЛА СТОЛАРИЈЕ-ПРОЗОРА НА ЗГРАДИ ГИМНАЗИЈЕ „СТЕВАН ПУЗИЋ“ РУМА

датотеку можете преузети на следећем линку https://www.dropbox.com/s/ibu1wjjdlwsbcij/Izmene-i-dopune-konkursne-dokumentacije.doc?dl=0

.