Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке радова: извођење радова – замена дела столарије

датотеку можете преузети на следећем линку https://www.dropbox.com/s/ybv9o4dq4bknk0v/ODGOVOR-NA-PITANJE-PONUDJACA.doc?dl=0

.