ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА За ЈНМВ бр. 4/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА можете преузети на следећем линку:
  https://www.dropbox.com/s/qkhccw3zpjiecdg/poziv%20za%20podnosenje%20ponuda%20radovi.doc?dl=0

.