КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – ЗАМЕНА ДЕЛА С ТОЛАРИЈЕ - ПРОЗОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – ЗАМЕНА ДЕЛА С
ТОЛАРИЈЕ -
ПРОЗОРА

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ можете преузети на следецем линку : https://www.dropbox.com/s/7037omphwkeui0i/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.doc?dl=0

.