Суботић Љиљана


Основну школу и гимназију завршила је у родном месту а Филозофски факултет у Новом Саду, где је дипломирала на Катедри за јужнословенске језике са темом "Губљење партиципа у књижевном језику код Срба у XIX веку". Докторирала је на Филозофском факултету са тезом "Језик Јована Хаџића". У овој установи ради од 1973. Била је и предавач и лектор на Државном универзитеу Конектикат и на универзитету Јејл. Као професор предавала је на универзитету Ханкук (Јужна Кореја). Важнији радови: Судбина партиципа у књижевном језику код Срба у XIX веку, Језик Јована Хаџића, Историјска лингвистика, Језик Стеријиних правних списа, Проблеми транскрипције корејских речи на српски језик, Семантика и народна таксономија биљног и животињског света.

.