Криштоф Стјепан

Рођен је у Руми 31. августа 1915. године. Основну школу и гимназију завршио је у Руми. Студирао је и дипломирао на Пољопривредном факултету у Земуну 1942. године, а докторирао је 1956. године. Кратко ради као асистент на Пољопривредном факултету, а 1958. године одлази у САД где докторира на Универзитету ПУРДУЕ. Био је члан многих професионалних организација укључујући Југословенску академију наука и уметности, Међународно удружење за науке о плодном земљишту, Америчко друштво агронома и др. Умро је 4. јануара 1989. године у Вест Лафајету, Индијана, САД, где је и сахрањен.

.