Петровић мр Ненад

Петровић Ненад, рођен 08. 02. 1980. год. у Сремској Митровици. Завршио Факултет физичке културе у Новом Саду и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала. На Универзитету у Новом Саду 2010. године одбранио магистарски рад и стекао академски назив магистра наука из интердисциплинарне области спортска медицина и кинезитерапија. 

.