Милованчевић Вера

Милованчевић Вера, рођена 20. 09. 1964. год. у Сремској Митровици. Завршила Факултет физичке културе у Новом Саду и стекла звање професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације.

 

.