Стојановић Ђорђе

Стојановић Ђорђе, рођен 09. 06. 1954. године у Руми. Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломирани историчар уметности.

.