Николић Драгана

Николић Драгана, рођена 03. 07. 1970. год. у Руми. Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани информатичар.

.