Кљајић Драгана

Кљајић Драгана, рођена 20.08.1983. године. Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика.