О нама Наставно особље

Музичка култура

Тина Проданов

Тина Дамјановић Спајић

Рођена 23.02.1976. Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.

.