О нама Наставно особље

Физика

Ивана Кегаљ

Рођена 11.06.1991. Апсолвент ПМФ у Новом Саду.

.
 

Властимир Зељајић

Властимир Зељајић

Рођен 20.08.1952. Завршио је ПМФ у Новом Саду и стекао звање Дипломираног физичара.

.