О нама Наставно особље

Математика

Чворков Радослав

Чворков Радослав, рођен 15.02.1953. године. Завршио Природно-математички факултет у Београду и стекао звање дипломираног математичара.