О нама Наставно особље

Биологија

Бранислава Јеремић

Рођена 15.1.1982. у Руми. Завршила је Биолошки факултет у Београду и стекла звање дипломираног биолога.

.
 

Гајевић Биљана

Гајевић Биљана, рођена 16. 08. 1964. год. у Руми. Завршила Природно-матемтички факултет у Новом Саду и стекла звање професор биологије.

 

.