О нама Наставно особље

Географија

Митровић Љиљана

Митровић Љиљана

Рођена 17.12.1963. Завршила ПМФ у Новом Саду и стекла звање професора географије.

.
 

Ненад Радић