О нама Наставно особље

Историја

Марина Малетић


 

Брадић Борислав

Брадић Борислав, рођен 23. 10. 1972. год.у Новом Саду. Завршио Филозофски факултет у Новом Саду и стекао звање професор историје.

.