О нама Наставно особље

Психологија

Војводић Неђо

Војводић Неђо, рођен 02. 11. 1952. год. у Доњим Врбљанима, Општина Кључ, БиХ. Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломираног психолога. Обавља послове професора психологије и школског психолога.

.