О нама Наставно особље

Руски

Слађана Јовановић

Рођена је 14.2.1988. у Сремској Митровици. Завршила је Филолошки факултет у Београду и стекла звање мастер професора руског језика и књижевности.

.
 

Божић Радослав

Божић Радослав, рођен 17. 11. 1967. год. у Руми. Завршио Филолошки факултет у Београду и стекао звање професор руског језика и књижевности.

 

.