Српски

Карановић Тина

Карановић Тина, рођена 15.06.1974. године. Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора српског језика и књижевности.

 

Танасић Весна

Танасић Весна, рођена 02.07.1973. године у Сарајеву, БиХ. Завршила Филолошки факултет у Новом Саду и стекла звање професор српског језика и књижевности.

 

Рунтић Драгана


 

Покрајац Надица

Покрајац Надица, рођена 13.04.1974. године у Сремској Митровици. Завршила Филолошки факултет у Београду и стекла звање професор српског језика и књижевности.