О нама Данас Смерови

Општи смер


Општи смер као и друштвено- језички, траје 4 године. У том периоду подједнако време и значај се посвећују природним и друштвеним наукама, с тим што се благ акценат ставља на природне науке. Обим стеченог знања након завршетка општег смера не може се поредити са знањем добијеним у било којој другој школи. Након завршетка општег смера, можете бити сигурни да сте спремни за нове подухвате и изазове које пружају факултети било којег профила.


 

 

Српски језик и књижевност

4

4

4

4

Енглески

2

2

4

3

Руски

2

2

2

2

Латински језик

2

2

-

-

Устав и права грађана

-

-

-

1

Социологија

-

-

-

2

Психологија

-

2

-

-

Философија

-

-

2

3

Историја

2

2

2

2

Географија

2

2

2

-

Биологија

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Физика

2

2

3

2

Хемија

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

2

2

2

Музичка култура

1

1

-

-

Ликовна култура

1

1

-

-

Физичко васпитање

2

2

2

2

Веронаука

1

1

1

1

Грађанско васпитање

1

1

1

1