О нама Данас Смерови

Друштвени смер

Образовање на друштвено-језичком смеру траје четири године. Акценат се ставља на друштвене науке, што се огледа у броју часова друштвених предмета. Циљ је да ђаку пружи највећи степен образовања из области друштвених наука и елементарна знања из природних. Служи да усмери ђаке на њихове склоности и способности у области језика или неких других друштвених наука. 

 

број часова по годинама

предмети

прва

друга

трећа

четврта

Српски језик и књижевност

4

4

5

5

Енглески језик

2

3

5

4

Руски језик

2

2

2

2

Латински језик

2

2

-

-

Устав и права грађана

-

-

-

1

Социологија

-

-

-

3

Психологија

-

2

-

-

Филозофија

-

-

2

3

Историја

2

2

3

3

Географија

2

2

2

-

Биологија

2

2

2

-

Математика

4

3

2

2

Физика

2

2

2

2

Хемија

2

2

-

-

Рачунарство и информатика

2

блок

1

1

Музичка култура

1

1

1

1

Ликовна култура

1

1

1

1

Физичко васпитање

2

2

2

2

Верска настава

1

1

1

1

Грађанско васпитање1111