Обавештење

Обавештавамо ученике ПРВЕ године да НЕ купују уџбенике до почетка школске године

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА О ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА ЈЕ У

ЧЕТВРТАК 12.07.2018. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

У ПРОСТОРИЈАМА ГИМНАЗИЈЕ "СТЕВАН ПУЗИЋ" РУМА


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НАШЕ ШКОЛЕ ЗА 2018/2019 ЗА I РАЗРЕД

  • Језик, медији и култура

изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

  • Здравље и спорт

изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија/ одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

  • Примењене науке

изборни програм који се учи у свим разредима општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција ученика, посебно писмености – научне и технолошке писмености. У трећем разреду гимназије овај изборни програм се дели на примењене науке усмерене ка медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији.

  • Уметност и дизајн

је изборни програм који се учи у свим разредима гимназије а у циљу развијања осетљивости за естетику, креативност, стварање и изражавање у различитим формама и медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.

 

РЕФОРМА ГИМНАЗИЈЕ

Информације о реформи гимназије и изборним предметима можете преузети овде.

Надамо се да смо вам помогли да се одлучите за изборни предмет, уколико не одговоре на сва питања и недоумице око изборних предмета можете добити у нашој школи у четвртак 12.07.2018. године у 10.00 часова, када ће те и попунити упитнике о изборним предметима.

Поздрав и видимо се

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Програм наставе и учења за први разред гимназије можете погледати и преузети на сајту Министарства Просвете.

 

УПИС

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ


Упис у први разред гимназије је у

понедељак 9. јула и уторак 10. јула од 08.00 до 15.00 часова.


За упис је потребно:

  • Сведочанства из основне школе и уверење о завршеној основној школи и положеном завршном испиту (два плава документа)
  • Извод из матичне књиге рођених (може копија)
  • Попуњен картон ученика (образац се добија у гимназији)
 

ОБАВЕШТЕЊЕ- ИТ ОДЕЉЕЊЕ

Сви ученици који су положили пријемни испит из математике за ИТ одељење, полажу и сва три теста на малој матури. За упис у ИТ одељење рачунаће се збир бодова са пријемног и са завршног испита, и успех из основне школе.

У листу жеља, ученици могу навести ИТ одељење наше школе, без обзира на град у који су се пријавили.

 
Ulti Clocks content
Питамо вас...
Хуху!!!??? Шта желите да видите/ прочитате на сајту?
 
Банер