Одлука о закључењу оквирног споразума

Овде можете погледати и преузети Одлуку о закључењу оквирног споразума везаног за извођење екскурзија ученика Гимназије "Стеван Пузић" Рума, као и Обавештење о закљученом оквирном споразуму.

 

Нови распоред

Збирни распоред часова за професоре можете погледати и преузети овде.

Збирни распоред часова за одељења можете погледати и преузети овде.

НАПОМЕНА: Нови распоред почиње да се примењује од уторка, 18. 04. 2017. године.

 

ЈН бр. 1/2017 - Извођење екскурзија ученика наше школе

Све заинтересоване туристичке агенције овде могу преузети документе "Позив за подношење понуда" и "Конкурсну документацију" за јавну набавку услуга - Извођење екскурзија ученика првог, другог и трећег разреда Гимназије "Стеван Пузић" у Руми ЈН бр. 1/2017

 

Нови распоред за II полугодиште од 17.01.2017.

Од уторка 17.01.2017. важи најновији распоред:

- распоред за професоре,

- збирни распоред по одељењима.


Напомена: У уторак (17. јануар) ради се по распореду за петак.

 

Распоред часова за школску 2016/2017. годину

Збирни распоред часова за професоре можете погледати и преузети овде.

Распореди часова по одељењима:

Први разред: 1О1, 1О2, 1Д1, 1Д2;

Други разред: 2О1, 2О2, 2Д1, 2Д2;

Трећи разред: 3О1, 3О2, 3Д1, 3Д2;

Четврти разред: 4О1, 4О2, 4Д1, 4Д2;

 

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 4/2016

Комисија за јавну набавку мале вредности број 4/2016 - замена дела столарије (прозора и врата) на згради Гимназије сачинила је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за наведену набавку.

Комисија за јавну набавку мале вредности број 4/2016 - замена дела столарије (прозора и врата) на згради Гимназије донела је дана 23. 06. 2016. Одлуку о измени конкурсне документације за ЈНМВ број 4/2016

Комисија за јавну набавку мале вредности број 4/2016 - замена дела столарије (прозора и врата) на згради Гимназије донела је дана 28. 06. 2016. Одлуку о измени конкурсне документације за ЈНМВ број 4/2016

 
Ulti Clocks content
Питамо вас...
Хуху!!!??? Шта желите да видите/ прочитате на сајту?
 
Банер
Банер